Bezwaar Wia Uitkering - Advies Advocatenkantoor

Gepubliceerd dec. 30, 22
6 min read

Advocaat Wia-uitkering

Mr. Vreeswijk staat ook mensen bij in bezwaar als het UWV de aanvraag voor een Wajong-uitkering heeft afgewezen. Of na een herkeuring is gestopt. Of als het gaat om herkeuringen over arbeidsmogelijkheden Of als u ouder bent dan 30 en u meent toch in aanmerking te moeten komen. Veel cliënten klagen over oordelen van de verzekeringsarts, over de keuring zelf en de rapportage van de arbeidsdeskundige.

Advocaat Bezwaar Wia-uitkering - AdvocatenkantoorJuridische Hulp Bij Een Wia-uitkering

Dat kan al zijn tijdens uw ziektewetperiode of bij uw aanvraag WIA-uitkering. Mr. Advocaat WIA-uitkering. Vreeswijk heeft ruime ervaring met de meest uiteenlopende medische problematiek en bestaande niet erkende en erkende aandoeningen en beperkingen en jurisprudentie. Als ervaren advocaat begeleidt hij u graag in uw procedure. Werkgevers die eigenrisicodrager zijn, kunnen tevens een beroep doen op mr (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WIA).

contact opgenomen met u. Dit is gratis en vrijblijvend.

Afwijzing Wia - Maak Op Tijd Bezwaar!

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) regelt de uitkering nadat de wettelijke loondoorbetalingstermijn van 2 jaar (104 weken) is verstreken. De WIA is een werknemersverzekering. De overheid wil door middel van deze uitkering stimuleren dat arbeidsongeschikten wel weer (partime) aan het werk gaan. Let op! Deze verzekering geldt alleen voor mensen die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden.

Voor de ben je arbeidsongeschikt als je door ziekte, zwangerschap etc. minder dan 65% kan verdienen ten opzichte van wat je verdiende toen je niet arbeidsongeschikt was. Je oorspronkelijke loon wordt vergeleken met het loon dat je verdient na 104 weken van arbeidsongeschiktheid. De vergelijking wordt gemaakt door het UWV.

Ze ondergaat een zware operatie. Ze werkte als receptioniste bij een groot kantoor. Haar loon is 104 weken doorbetaald. Ook al zit Annet nu tijdelijk in een rolstoel, ze kan wel gewoon werken. Na die 104 weken maakt het UWV de balans op: Annets oorspronkelijke loon wordt vergeleken met het loon dat ze nu krijgt.

Uwv Advocaat Uitkering Afgewezen, Gestopt Of Opgeschort?

Annet is dus niet arbeidsongeschikt voor de WIA en daarom kan zij geen aansprakelijk maken op een uitkering. De WIA spreekt over drie arbeidsongeschiktheidsklassen: Minder dan 35% arbeidsongeschikt; Minstens 35% maar minder dan 80% arbeidsongeschikt. De regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) is van toepassing; Minstens 80% maar niet duurzaam arbeidsongeschikt (dit betekent dat u tijdelijk arbeidsongeschikt bent). Sociale zekerheidsrecht - Uitkeringen.

Er is in deze situatie geen of weinig kans op herstel. De regeling Inkomensvoorziening Volledig duurzaam Arbeidsongeschikten. Volgens deze arbeidsongeschiktheidsklassen maak je dus geen aanspraak op een WIA verzekering als je meer dan 65% arbeidsgeschikt bent. Weet je niet zeker in welke klasse je valt en wil je hier zekerheid over? Dan is het handig om een advocaat te raadplegen.

Van het UWV krijg je alleen de uitkering als je voldoet aan de volgende voorwaarden: Je bent langer dan 2 jaar (104 weken) ziek of gehandicapt; Je gaat minder dan 65% van je oude loon verdienen; Je hebt de afgelopen 2 jaar geprobeerd om weer aan het werk te gaan; Je moet ziek zijn geworden op of na 1 januari 2004 (anders val je nog onder de oude regeling, de WAO); Toen je ziek werd, was je verzekerd voor de WIA.

Bezwaar Wia Uitkering - Advies Advocatenkantoor

Wia Specialist - Advocatuur - AdvocaatAdvocaat Wia Uitkering (Wga Iva)

Je bent verzekerd wanneer de één van de volgende situaties/beroepen op jou van toepassing is: Geldige overeenkomst bij een Nederlandse werkgever (tijdelijk contract, uitzendkracht of oproepkracht valt ook hieronder); Ambtenaar; WW/ZW/WAO- of uitkering ontvangt en in Nederland woont; Thuiswerker, musicus, artiest, werkzaam op basis van leer/werkovereenkomst (let op: bij deze situatie zijn er extra voorwaarden om te voldoen aan de eisen van een WIA uitkering (Heeft u vragen over de WIA?).

Staat je beroep of situatie hierboven niet benoemd? Dan ben je niet voor de WIA verzekerd en daardoor kom je dus ook niet in aanmerking voor een WIA-uitkering. Voorbeeld, Claire uit Wageningen is ondernemer. Ze heeft er bewust voor gekozen geen WIA-verzekering af te sluiten. Ze valt thuis van de trap en breekt haar beiden polsen, ze moet hiervoor meerdere keren worden geopereerd.

Kan zij aanspraak maken op een WIA-uitkering? Nee, ze had een WIA-verzekering moeten afsluiten. Als ondernemer is zij niet automatisch verzekerd. Ook is het zo dat één van de volgende situaties (zogenaamde uitsluitingsgronden) niet van toepassing moeten zijn. Deze gronden zorgen er namelijk voor dat je geen aanspraak op een WIA-uitkering of dat je recht op een uitkering vervalt.

Wia Advocaat

Win hierover dus juridisch advies in!); Als er sprake is van een wachttijd (je werkgever moet dan na 104 weken je loon nog steeds doorbetalen, of je werkgever betaalt het nog steeds door); Als je (nog) recht hebt op loon; Als je (nog) recht hebt op een WAO-, zwangerschaps- en bevallings- of een Ziektewetuitkering.

Val jij onder een van de uitsluitingsgronden en heb je daar een vraag over? Of heeft het UWV geoordeeld dat jij onder een uitsluitingsgrond valt en ben jij het daar niet mee eens? Win dan op tijd juridisch advies in - wia advocaten. Zoals hierboven beschreven staat, kom je pas in aanmerking voor een WIA-uitkering na 104 weken.

De eerste 104 weken worden door je werkgever doorbetaald. Zie voor meer informatie over doorbetaling het stuk over de Ziektewet. Op het moment dat je arbeidsongeschikt wordt en snel duidelijk wordt dat je nooit meer kan gaan, kan er al sneller een uitkering worden aangevraagd. Dit wordt een verkorte wachttijd genoemd.

Wia Advocaat - Bel Voor Direct Gratis Advies

Verzamel daarom advies van verschillende instanties om zo de juiste keuze te maken. De procedure voor deze aanvraag loopt anders dan de normale procedure: Je werkgever vraagt de uitkering niet voor je aan, die doe je zelf. Stuur een verklaring mee van de bedrijfsarts (en eventueel andere artsen); De aanvraag kan vanaf de 3e week van je ziekte tot de 68ste week; Beslist het UWV dat je de uitkering krijgt? Dan moet jouw werkgever je alsnog 104 weken uitbetalen, maar hij mag de uitkering op je loon in mindering brengen.

De werkgever moet dan langer dan 104 weken je loon doorbetalen. Het kan ook zo zijn dat het UWV bepaalt dat de wachttijd moet worden verlengd, dit wordt de “loonsanctie” genoemd. Dit gebeurt als je werkgever zich niet genoeg heeft ingespannen. Je wachttijd tot de uitkering wordt dan na de 104 weken nog een keer verlengd met 52 weken.

In sommige situaties is het zo dat de arbeidsongeschiktheid is onderbroken (WIA-uitkering afgewezen? Advocaat geeft juridisch avies). Je bent dan afwisselend arbeidsgeschikt en arbeidsongeschikt geweest. Hoe er door het UWV met de situatie wordt omgegaan, hangt af van hoelang de arbeidsongeschiktheid doorbroken is geweest. In andere woorden: hoe lang je arbeidsgeschikt bent geweest. Het is verstandig om in deze situatie juridisch advies in te winnen .

Advocaat Wia Uitkering (Wga Iva)Als je een WIA-uitkering hebt aangevraagd wordt er eerst door het UWV gekeken wat jij en je werkgever hebben gedaan om jou weer zo goed mogelijk te laten werken. Het UWV beoordeelt je re-integratie aan de hand van Plan van Aanpak WIA en Probleemanalyse. Vervolgens vindt de WIA-keuring plaats. De keuring die door het UWV wordt gedaan bestaat uit drie onderdelen: Een gesprek met de verzekeringsarts: de psychische en fysieke klachten worden in kaart gebracht; Een onderzoek door de arbeidsdeskundige: wat kan je nog doen en verdienen? Het vaststellen van de mate van je arbeidsongeschiktheid (zie hierboven, wanneer ben ik arbeidsongeschikt?).

Meer van Arbeidsrecht

Navigation

Home

Latest Posts

Heeft U Vragen Over De Wia?

Published Feb 22, 23
6 min read

Bezwaar Wia Uitkering Bij Het Uwv

Published Jan 22, 23
6 min read